როგორ იხარჯება
თანხა

ინტერნეტი
საქართველოში საბაზისო ინტერნეტპაკეტის ფასია 20-25 ლარი. ჩვენ თითოეულ ბენეფიციარს ინტერნეტის ყოველთვიური საფასურის დასაფარად ვურიცხავთ 20 ლარს, ხოლო დარჩენილ თანხას (0-5 ლარს) ბენეფიციარები ფარავენ თავად. ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, ინტერნეტი გაყვანილი არ არის. ასეთ პუნქტებში მცხოვრებ მოსწავლეებს ვაძლევთ, ასევე, ინტერნეტის USB მოდემებს.

ლეპტოპი
ლეპტოპის შერჩევისას უპირატესობას ვანიჭებთ Google Chromebook-ს:
   • ის გამოირჩევა დაბალი ფასით და, შესაბამისად, შეგვიძლია, ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე;
   • მისი ოპერაციული სისტემა, Google-ის Chrome OS, მუშაობს სწრაფად და გამართულად და დაცულია ვირუსებისგან;
   • ის ოპტიმიზებულია სწავლისთვის — მაგალითად, მარტივად უკავშირდება ინტერნეტს, აქვს წვდომა საგანმანათლებლო რესურსებსა და აპლიკაციებზე და არ შეიცავს ზედმეტ, ყურადღების გამფანტავ ფუნქციებს.

ადმინისტრაციული ხარჯები
პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა ადმინისტრაციული ხარჯები — მაგალითად, ბენეფიციარების შერჩევისას. ერთი მოსწავლის ჩართვა ნიშნავს, რომ მისთვის გადაცემული ლეპტოპი არ შეხვდება სხვას. ამიტომ, შერჩევის პროცესს დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით: ვესაუბრებით სკოლის წარმომადგენლებს, პირადად მივდივართ ოჯახებში, ვავსებინებთ კითხვარს და ვრწმუნდებით, რომ ბენეფიციარი აკმაყოფილებს ჩვენს ყველა კრიტერიუმს.